Zneužívání sociálních dávek

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) a Úřad práce ČR (ÚP ČR) se snaží zabránit tomu, aby doplatek na bydlení zneužívali někteří provozovatelé ubytoven. Sociální dávky by měli dostávat jen lidé, kteří je skutečně potřebují. Pomoci by v tom měla například připravovaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.

MPSV chce zamezit obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení. Pracuje na návrhu nových opatření, připravuje změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj plánuje prosazení zákona o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, jež na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Ministerstvo rovněž hodlá posílit terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvine už běžící spolupráci s neziskovým sektorem.

MPSV ČR a ÚP ČR nesouhlasí s tvrzením, podle kterého „stát prakticky rezignoval na kontrolu účelnosti sociálních dávek“. ÚP ČR vykonává v rámci své působnosti sociální šetření u příjemců dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi, snaží se v maximální možné míře zamezit zneužívání sociálních dávek. V tomto ohledu se velmi osvědčuje spolupráce s republikovou i městskou policií. Prakticky ve všech krajích se daří tímto způsobem podchytit případy neoprávněného pobírání sociálních dávek. V několika případech už dokonce soud rozhodl o podmíněných i nepodmíněných trestech odnětí svobody.

Nepravděpodobné jsou i informace, podle kterých „sociální dávky dostanou jen kšeftaři s drogami.“ Tato praxe není možná, jednoduše proto, že příspěvky, které ÚP ČR vyplácí klientům opakovaně, nedostávají lidé v hotovosti u přepážky, ale na účet nebo složenkou. Příjemci tedy neodchází s finanční hotovostí, o kterou by je mohl drogový dealer ihned připravit.

Počet lidí, kteří na příslušná kontaktní pracoviště ÚP ČR přicházejí začátkem měsíce, je vyšší. Důvod je jednoduchý - musí pravidelně dokládat podklady a potvrzení o příjmech, na jejichž základě úřad ověří, zda nárok na dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi stále trvá. Nebo zda se finanční a sociální situace žadatelů změnila. V případě, že člověk plní podmínky pro výplatu nejen těchto dávek, ÚP ČR je vyplácí v zákonem stanovených lhůtách. Ke zpoždění nedochází. K problémům s frontami tak dochází spíše proto, že pracoviště ÚP ČR měla původně sloužit jako místa pro poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti. Po přechodu agendy nepojistných sociálních dávek z obcí na ÚP ČR ale rapidně vzrostl počet klientů, a tím pádem se změnily i nároky na úpravu a vybavení pracovišť.

Jednou z cest, jak celou situaci zlepšit je mimo jiné posílení finanční gramotnosti. Naučit lidi, jak účelně hospodařit s penězi. Na tuto oblast se zaměřuje řada neziskových organizací, ale také samotné obce, jejichž pracovníci nabízejí lidem prostřednictvím komunitních plánů a programů sociálního začleňovaní pomocnou ruku. Dalším způsobem, jak stát hodlá bojovat se sociálním vyloučením, je mapa vyloučených lokalit, kterou v současné době MPSV aktualizuje. Výsledkem analýzy bude mnohem lepší přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou. Stát tak bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!