Zpráva o stavu demence 2014

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. představila v prosinci 2014 Zprávu o stavu demence 2014 s podtitulem Existují v krajích České republiky významnější rozdíly? Autoři Zprávy Ondřej Mátl, Iva Holmerová a Martina Mátlová ve zprávě shrnuli veškerá dostupná data o demenci a představili také údaje, které z nich vycházejí a doplňují informace o popis potřeby a péče o lidi s demencí v jednotlivých regionech. Zpráva tak odpovídá na celou řadu základních otázek o demenci, lidech, kteří jí trpí, a dostupných službách v ČR. Zpráva také upozorňuje na absenci národní strategie v oblasti demence.

Autoři ke zprávě uvádějí, že je překvapující, jak málo informací o problematice demence je veřejně dostupných. V mnoha oblastech je tak nezbytné se spolehnout na expertní odhady, které jsou však velmi nepřesné. Přitom tímto syndromem trpí více než 143 tisíc lidí a náklady společnosti na řešení problematiky demence jsou odhadovány na 39 miliard Kč.

Vláda České republiky v minulosti již dvakrát přislíbila zpracovat národní strategii v oblasti demence, žádný takový dokument však dosud neexistuje. Nejde přitom jenom o potřebu investovat do dané oblasti další veřejné prostředky. Řadu věcí je možné udělat i ve stávajících podmínkách, kupříkladu lépe zmapovat potřeby nemocných, koordinovat výsledky výzkumu či vyjádřit politickou podporu danému tématu.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (ČALS) plánuje vydávání Zprávy o stavu demence každoročně. Věří, že se jí v příštích letech podaří získat ke spolupráci významné činitele z řad ministerstev, statistických úřadů, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče, aby byl obraz o stavu demence co nejúplnější. Ve Francii, Velké Británii a jiných státech se za řešení problematiky demence osobně postavili nejvyšší představitelé státu, což přineslo lepší porozumění problému ze strany široké veřejnosti i investice soukromých zdrojů.

Zpráva o stavu demence je jedním z výsledků projektu Stabilizace a rozvoj České alzheimerovské společnosti podpořeného v rámci programu OPPA, který spolufinancuje Evropský sociální fond a hlavní město Praha. V rámci projektu se podařila celá řada dalších věcí. Společnost začala s veřejností komunikovat moderním způsobem. V září 2014 byla zahájena spolupráce s Českým rozhlasem Radiožurnál, který se stal mediálním partnerem ČALS a v rámci Týdne paměti spoluorganizoval vyšetření paměti pro zájemce z řad veřejnosti.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. je nezisková organizace, která od svého vzniku v roce 1997 pomáhá lidem postiženým demencí. Demencí jsou přitom postiženi jak samotní nemocní, tak jejich rodinní pečující. ČALS poskytuje sociální služby (poradenství a respitní péči v domácnostech), vydává informační materiály (informační letáky, obsáhlejší brožury a publikace), pořádá konferenci Pražské gerontologické dny, koordinuje projekt Dny paměti zaměřený na včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, zabývá se certifikací kvality zařízení, která poskytují služby pro lidi postižené syndromem demence, koordinuje program „Bon appetit: Radost z jídla v dlouhodobé péči“ a spravuje webové stránky www.alzheimer.cz a www.gerontologie.cz. ČALS je respektovaným členem dvou mezinárodních organizací Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!