Způsobilost k výkonu povolání sanitář

S účinností od 22. dubna 2011 vstoupila v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 105/2011 Sb., která uvádí ve svém přechodném ustanovení, konkrétně v § 91b, Čl. II (Přechodná ustanovení) následující, citace:

„Zdravotničtí pracovníci, kteří podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, získali odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecný sanitář, sanitář pro operační sál, sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení, sanitář pro zařízení lékárenské péče, sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sanitář“.

Z výše uvedeného vyplývá, že absolventi, kteří by absolvovali vzdělávací program podle starého vzdělávacího programu po nabytí účinnosti zákona č. 105/2011 Sb. nezískají již odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitář.

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, by případným žádostem o vydání tiskopisů osvědčení nevyhověl.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!