Způsobilost zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) chce předejít případům, kdy zdravotník poškodí zdraví pacienta.

Dne 16. září 2014 vyzvalo MZ ČR hejtmany a ředitele zdravotnických zařízení ke kontrole interních mechanismů, které prověřují způsobilost zdravotního personálu k výkonu povolání. Důslednější personální politikou na úrovni managementu nemocnice se dá předejít některým závažným případům.

Cílem MZ ČR je snaha, aby se podobné případy pokud možno nestávaly. Ministerstvo připravuje systémové opatření proti obdobným případům, a to ve formě jednotného registru zdravotnických pracovníků, který v budoucnu právě v tomto ohledu výrazně celé věci pomůže.

Ministr zdravotnictví doplnil, že případy, které se v poslední době objevily, zapříčinilo osobní selhání jednotlivců, kterému pomocí systémových mechanismů nikdy nebude možné stoprocentně předejít.

O zavedení registru zdravotnických pracovníků, do kterého by mohli nahlížet zaměstnavatelé, se Němeček zmínil už 15. 9. 2014 v souvislosti s případem bývalého primáře dětského oddělení klatovské nemocnice Jiřího Havránka. Na policii se obrátili rodiče několika malých dětí se stížností, že lékař způsobil jejich potomkům bolestivá zranění. Policisté případ odložili, protože Havránek trpí maniodepresivní psychózou a podle znaleckého posudku nemohl rozpoznat škodlivost svého jednání.

Nedávno policie obvinila zdravotní sestru z nemocnice v Rumburku z vraždy sedmdesátileté pacientky. Vyšetřování prokázalo, že seniorku zabila velká dávka draslíku, která jí přivodila srdeční arytmii.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!