Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) od července 2013 pravidelně zveřejňuje zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven. Informace jsou zveřejňovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření jednotlivých pojišťoven. Dostupné jsou v časových řadách začínajících lednem 2012.

Pro přehlednost jsou údaje zveřejněny: a) grafickou formou – konkrétně grafem „fondy_celkem_graf“, na kterém je zřetelný vývoj celkového zůstatku na všech fondech, a též nově zařazeným grafem „fondy_celkem_pojistenec_graf“, zobrazujícím celkové zůstatky všech fondů po přepočtu na jednoho pojištěnce.

Uvedené údaje jsou zůstatky na účtech jednotlivých fondů k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. To může způsobovat v některých měsících náhlé výkyvy, pokud například poslední den vyjde na víkend.

Více informací na http://www.mzcr.cz/dokumenty/fondy_8058_1.html

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!