Zvýšení tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví

Tarifní platy zaměstnanců ve zdravotnictví by se měly od ledna roku 2015 zvýšit o 5 %. Po jednání s předsedkyní zdravotnických odborů Dagmar Žitníkovou to prohlásil 7. 10. 2014 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Dodal, že nemocnice, léčebné ústavy či léčebny dlouhodobě nemocných příslušné finance na zvýšení platů dostanou, a to v rámci změny úhradové vyhlášky.

Na základě jednání odborného týmu, který spočítal náklady na různé varianty navýšení platů zaměstnanců nemocnic, sdělil ministr, že kromě už přislíbeného 3,5procentního navýšení tarifů je Ministerstvo zdravotnictví ČR schopno jít až na 5 %, jak požadovaly odbory.

Žitníková nabídku uvítala a prohlásila, že se ale nejedná o konečnou dohodu. Další jednání pracovní skupiny se podle ní uskuteční ve druhé polovině října 2014.

Celkové náklady bez ohledu na zřizovatele podle ministra vycházejí na zhruba 3 miliardy Kč. Ministr je přesvědčen, že nárůst úhrad za zdravotní péči nemocnicím pro rok 2015, který bude dán úhradovou vyhláškou, bude schopen růst platů pokrýt.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek potvrdil, že pro rok 2015 se počítá s mírným navýšením úhrad za péči. Už rok 2014 byl pro nemocnice významně prorůstový, ekonomika všech nemocnic akutní i následné péče se zlepšila. VZP ČR se domnívá, že pokud trend bude pokračovat i v roce 2015, není důvod, aby nemohly zvýšit platy.

Bilanci pojišťoven vylepší například zavedení druhé snížené sazby DPH na léky ve výši 10 % od ledna roku 2015 – pojišťovny díky tomu za léky zaplatí méně. S růstem ekonomiky pak souvisí vyšší výběr pojistného, včetně navýšení odvodů za státní pojištěnce.

Zaměstnanci nemocnic a dalších lůžkových zařízení už mnoho let přidáno nedostali, v roce 2013 jim dokonce platy meziročně klesly o 229 Kč. Podle zdravotnických statistiků měli v roce 2013 lékaři ve státních nemocnicích v průměru 60 635 Kč měsíčně, v soukromých 54 863 Kč. Sestry ve státním zdravotnictví braly v průměru 28 706 Kč, v privátním pak 23 647 Kč.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!