Evropská legislativa

Evropská komise pořádá průzkum k hodnocení zdravotnických technologií

Evropská komise vyzývá veřejnost k účasti v průzkumu Hodnocení zdravotnických technologií. Cílem tohoto průzkumu je zjistit podrobné názory na budoucnost spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA. Výsledky této veřejné konzultace se promítnou do plánovaného procesu posouzení dopadů, které útvary Komise v současné době připravují pro iniciativu na posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA.

Evropský soud: Dojíždění do práce je součástí pracovní doby

Čas potřebný k cestě do práce a z práce na začátku a na konci každého dne by měl být podle Soudního dvora Evropské unie započítán jako pracovní doba. Zaměstnanci bez fixního pracovního místa (například elektrikáři, obchodní zástupci, pečovatelé apod.) nejsou v současné době oprávněni k tomu, aby si tuto dobu do výplaty započítali.

Bezpečnost léčivých přípravků roste díky EU

Užší spolupráce mezi Evropskou lékovou agenturou, Evropskou komisí a členskými státy EU, kterou umožnila nová evropská farmakovigilanční legislativa, rozšířila sledování bezpečnosti humánních léčivých přípravků po celou dobu jejich životního cyklu. Uvádí to zpráva Evropské komise o farmakovigilančních aktivitách Evropské lékové regulační sítě.

Nařízení o zdravotních tvrzeních platí i při doporučení prostřednictvím lékařů

Soudní dvůr EU rozhodl v precedentním případu reklamy s nepovolenými zdravotními tvrzeními zaměřené čistě na odborníky. Výrobce se s odkazem, že se na něj příslušné Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin nevztahuje, snažil přes lékaře motivovat spotřebitele ke koupi doplňku stravy. Soud však tento názor nesdílí a ztotožnil se s dřívějším stanoviskem generálního advokáta Henrika Saugmandsgaard Øe.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost přinesl do ČR 60 mld korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ.

Soud EU potvrdil jednotné balení cigaret a zákaz mentolových příchutí

Od roku 2016 má ve členských zemích EU platit nová tabáková směrnice, která zavádí zákaz prodeje ochucených cigaret, větší zdravotní varování na krabičkách doplněná obrázky nebo nová pravidla pro elektronické cigarety. Soudní dvůr EU o směrnici rozhodoval na základě žaloby Polska a také dotazů tabákových firem. Legislativa je podle něj v souladu s evropským právem.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!