Evropská legislativa

Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 27. schůzi projednala vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.

Hlasování o zprávě Pirinski

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu (EMPL) schválil na svém zasedání dne 7. května 2015 zprávu Pirinski klegislativnímu návrhu Evropské komise. Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. 

Jak zlepšit kvalitu evropského zdravotnictví?

Poslanci Evropského parlamentu přijali 19. května 2015 návrh zprávy z vlastní iniciativy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Zpravodajem je italský poslanec Pienicola Pedicini a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin návrh jednohlasně schválil na svém zasedání 14. dubna 2015.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!