Konference

Seminář - Zákon o léčivech a deformace hospodářské soutěže

Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zve na seminář k Zákonu o léčivech a deformaci hospodářské soutěže. Akce se uskuteční v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48 „Konírna“, v pondělí 9. ledna 2017 ve 13.00 hodin.

Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Témata dětské paliativní péče budou uchopena ze tří pohledů: organizačně-finančního, zdravotního a psychospitiruálního. Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

Dne 12. listopadu 2016 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ) Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnil již 4. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Akce se konala u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je každoročně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.

Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe

25. listopadu 2016 proběhne v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konference na téma Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe. Jejím cílem je představit aktuální témata podpory pečujících, inspirovat se vzájemně zkušenostmi v podpoře pečujících a zjistit, jak je na tom Česká republika v mezinárodním kontextu.

V Senátu zazněla obhajoba sociálního bydlení

Dostupné bydlení pro české seniory bylo tématem mezinárodní konference, kterou pořádal Senát PČR a Rada seniorů České republiky. V úvodu akce vystoupila ministryně Michaela Marksová a představila hlavní důvody, které vedly ke vzniku zákona o sociálním bydlení. Ten by měl být zásadním opatřením, které pomůže nejen seniorům najít finančně dostupné nájemní bydlení.

Ministerstvo zdravotnictví zve na diskuzi o zdravotně-socálním pomezí

V rámci setkání s pacientskými organizacemi 26.10.2016 bude diskutováno téma zdravotně-sociálního pomezí. Zástupci ministerstva zdravotnictví nastíní kroky, které se v této oblasti chystají. Důležitým hostem setkání bude hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová, která představí činnost Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.

Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic

Ve dnech 29. 11. 2016 a 30. 11. 2016 se bude konat již 11. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Akce se bude konat v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech. Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic.

AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ OTÁZKY ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

10. 11. 2016 se uskuteční konference o aktuálních právních otázkách v českém zdravotnictví .Diskutována budou témata: úhrady zdravotní péče, odměny zdravotníků, nároky pacientů, odpovědnost a fungování zdravotních pojišťoven, úhradová regulace léčiv a zdravotnických prostředků, práva pacienta, testování a zavádění inovativních metod, zdravotnické registry, náhrada škody a další aktuální otázky českého zdravotnictví.

Konference o sociálním bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR) spolupořádá odbornou konferenci „Co je cílem sociálního bydlení?“, která se bude konat 27. září 2016 od 9.00 do 17.00 hod. v prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha. Cílem konference je reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení a také diskuse o tématu s jednotlivými aktéry.

XIII. Hradecké dny sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci XIII. Hradecké dny sociální práce. Letošním tématem je Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. Realizována bude díky projektu MPSV Život jako každý jiný, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. - See more at: http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=8&podsekce=43&ukol=detail&id...

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!