Výběrové řízení

Grantový program v oblasti rodinné politiky

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Podpora je rozdělena do čtyř podprogramů - Podpora funkční rodiny, Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí, Náhradní rodinná péče a Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby.

Výběrové řízení na pozici vedoucí služby osobní asistence

Společnost Hornomlýnská, o.p.s. poskytovatel registrovaných sociálních služeb vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí služby osobní asistence pro děti se zdravotním postižením. Ročně poskytneme cca 15.000 hodin přímé péče dětem se zdravotním postižením z Prahy a Středočeského kraje ve věku od 3 do 15 let.

Grantové řízení Nadace Dětský mozek

O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci i spolky, které o tyto osoby pečují. Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 16.května 2016. Odborná komise komise bude o všech žádostech, které odpovídají Grantovým pravidlům, rozhodovat v průběhu června.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!