fondy

Výzvy k předkládání návrhů v rámci 3. programu pro zdraví

16. června 2014 byly zveřejněny dvě Výzvy k předkládání návrhů "Zdraví 2014" v rámci 3. programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020):
• Výzva k předkládání návrhů grantů na projekty
• Výzva k předkládání návrhů na granty na provozní náklady (zaměřeno především na neziskové organizace)

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!