Ivan Oliva

Informační propojení nemocnic a ambulancí s pacientskými organizacemi je nedostatečné

Téměř dvě třetiny (62,1 %) představitelů pacientských organizací v České republice vnímá oblast informovanosti mezi nemocnicemi a pacientskými organizacemi jako nedostatečnou. Téměř totožný počet zástupců pacientských organizací (61,5 %) hodnotí informovanost jako nedostatečnou také u ambulancí. Naopak většina pacientských organizací hodnotí kladně přístup nemocnic a ambulancí v oblasti nastavení proklientského jednání a dostupnosti péče.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!