kazuistika

Interní medicína pro praxi

17-18. března 2016 se uskuteční již 11. ročník konference ambulantních internistů Interní medicína pro praxi spojený se 7. ročníkem konference Olomouc kazuistická.
Účastníci se mohou těšit na 7 bloků věnovaných aktuálním problémům současné medicíny. V jednotlivých blocích opět zazní úvodní teoretické přednášky následované praktickými kazuistikami. Konferenci doplní workshop s ukázkou vhodné komunikace s pacientem při sdělování nepříznivých informací.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!