mHealth

Jak zlepšit kvalitu evropského zdravotnictví?

Poslanci Evropského parlamentu přijali 19. května 2015 návrh zprávy z vlastní iniciativy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Zpravodajem je italský poslanec Pienicola Pedicini a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin návrh jednohlasně schválil na svém zasedání 14. dubna 2015.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!