příspěvek na péči

Klíčem k příspěvku na péči je posudek o zvládání životních potřeb – ne vždy je správný

Řada lidí se stará o svého blízkého, který z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu potřebuje pomoc další osoby. Ne všichni přitom vědí, kdo má nárok na příspěvek na péči a jak se určuje jeho výše. Ochránkyně řeší především případy nesprávného či neúplného posouzení závislosti žadatele na péči.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!