Václav Krása

Pracovních míst pro zdravotně postižené narůstá

Počet pracovních míst, která nabízejí zaměstnavatelé pro lidi se zdravotním postižením, stoupl za posledních šest let téměř sedminásobně. Zatímco na začátku roku 2010 úřady práce evidovaly 1850 takových míst, v září 2016 už jich bylo 12.600. ČTK to sdělila mluvčí Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Kateřina Beránková. Úřad ročně vydává miliardy korun na podporu zaměstnanosti lidí ze zdravotním postižením. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením by pomohlo snížení odvodů pro zaměstnavatele, kteří handicapované zaměstnají, či možnost příspěvků na vyškolení pracovníka.

Pozice NRZP k novele zákona o sociálních službách

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo jednání členů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany s představiteli MPSV ČR nad návrhem velké novely zákona o sociálních službách. Zásadní rozdíl v pojetí novely spatřujeme především v tom, že zákon o sociálních službách, tak jak byl původně přijat, byl určen pro zajišťování služeb pro osoby závislé na péči jiné osoby

Informační propojení nemocnic a ambulancí s pacientskými organizacemi je nedostatečné

Téměř dvě třetiny (62,1 %) představitelů pacientských organizací v České republice vnímá oblast informovanosti mezi nemocnicemi a pacientskými organizacemi jako nedostatečnou. Téměř totožný počet zástupců pacientských organizací (61,5 %) hodnotí informovanost jako nedostatečnou také u ambulancí. Naopak většina pacientských organizací hodnotí kladně přístup nemocnic a ambulancí v oblasti nastavení proklientského jednání a dostupnosti péče.

Příspěvek na péči

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR kritizuje návrh rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2016, který nepočítá se slibovaným zvýšením příspěvku na péči.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!