Vláda ČR

Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2016

Zdravotně pojistné plány pro rok 2016 byly u všech sedmi zdravotních pojišťoven schváleny jejich samosprávnými orgány a zohledňují, kromě předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů a specifik jednotlivých zdravotních pojišťoven, i předpokládaný dopad novel právních předpisů na rok 2016. Jsou v souladu s veřejným zájmem a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky.

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů k návrhům jednotného systému odměňování ve zdravotnictví

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která sdružuje na 95 % nemocnic v České republice, jednotně odmítá návrhy na zavedení jednotného systému odměňování, a to jak plošné zavedení povinnosti odměňování dle platu pro všechny nemocnice, tak případné zavádění specifické oborové zaručené mzdy.

Novela o zdravotnickém informačním systému

Nový zákon zásadním způsobem bourá vztah důvěry mezi lékařem a pacientem, zavádí „velkého bratra“, znárodňuje citlivé osobní zdravotní údaje všech občanů. Novela je velkým krokem od nestátního samosprávného veřejného zdravotního pojištění ke státnímu zdravotnictví řízenému z ministerstva. Zákon nebývale posiluje roli Ústavu zdravotnických informací na úkor jeho dosavadního zřizovatele, Ministerstva zdravotnictví.

Vláda podpořila zlepšení života osob s postižením autistického spektra

Vláda ČR na svém zasedání 8. 2. 2016 projednala a schválila podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin. Podpořila tak zlepšení života lidí s touto těžkou nemocí a jejich nejbližších.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!