Vláda ČR

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Vláda ČR odložila projednávání návrhu nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!