Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO)

Pozice NRZP k novele zákona o sociálních službách

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo jednání členů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany s představiteli MPSV ČR nad návrhem velké novely zákona o sociálních službách. Zásadní rozdíl v pojetí novely spatřujeme především v tom, že zákon o sociálních službách, tak jak byl původně přijat, byl určen pro zajišťování služeb pro osoby závislé na péči jiné osoby

Vláda podpořila zlepšení života osob s postižením autistického spektra

Vláda ČR na svém zasedání 8. 2. 2016 projednala a schválila podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin. Podpořila tak zlepšení života lidí s touto těžkou nemocí a jejich nejbližších.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!