Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

Úraz v zahraničí

Na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění má český pojištěnec v zemích EU, EHP a Švýcarsku nárok čerpat ze svého zdravotního pojištění péči nezbytnou, kterou potřebuje při svém pobytu v zahraničí.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!