zaměstnanost

Priority lotyšského předsednictví pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí

Udržitelný a inkluzivní trh práce v Evropě, boj proti chudobě, vytváření kvalitních pracovních míst, zejména pro mladé lidi a osoby se zdravotním postižením, a zároveň řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovnosti žen a mužů, to vše budou klíčové priority lotyšského předsednictví, řekl členům výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci ministr sociálních věcí Uldis Augulis.

Lotyšské předsednictví chce také usilovat o lepší spolupráci a a výměnu osvědčených postupů v boji proti nezaměstnanosti.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!