státní nemocnice

Na opravy a modernizaci státních nemocnic je vyčleněno přes 8 mld. korun

Vláda České republiky odsouhlasila výši účasti státního rozpočtu na financování strategických investic do vybraných nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. Celkem bude na účely rekonstrukcí a oprav určených sedmi zdravotnických zařízení ze státního rozpočtu vyčleněno více než 7 miliard korun. Vláda zároveň schválila program, který nad rámec této částky přidává 15% rezervu. Celková částka, včetně zmiňované rezervy, tedy tvoří 8,4 miliardy korun

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!