Úřad práce ČR (ÚP ČR)

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší výsledky

Zatímco v lednu 2010 nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím tehdejších úřadů práce jen 1 850 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, ke konci listopadu 2016 jich Úřad práce ČR evidoval 11 632. Na konci listopadu 2016 tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP) 14,8 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci Úřadu práce ČR jich bylo 53 800. V podpoře zaměstnávání OZP hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení chráněného pracovního místa a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!