Zaměstnanost

Aktivní politika zaměstnanosti

Úřad práce ČR (ÚP ČR) v roce 2013 vyplatil 4 251 090 tis. Kč v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a 69 578 805 tis. Kč v oblasti nepojistných sociálních dávek. Díky nástrojům APZ podpořil více než 89 tisíc lidí. Celkem 47 624 z nich se podařilo umístit do zaměstnání.

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru jsou podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!