12. ročník Evropských cen za správnou praxi

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se sídlem v Bilbau vyhlašuje 12. ročník Evropských cen za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je součástí letošní celoevropské kampaně Zdravé pracoviště zvládne i stres.

Soutěž je organizována Agenturou za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie. Vítězové prvního národního kola soutěže postoupí do kola celoevropského. Podle zaměření tohoto ročníku vybere mezinárodní porota vítězné společnosti, které se společným úsilím zaměstnavatelů i pracovníků úspěšně snaží zvládat stres při práci a další psychosociální rizika. Vítězné projekty evropského kola budou vyhlášeny na jaře roku 2015.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), které je národním partnerem Agentury, vyzývá k předložení projektů svědčících o úspěšných postupech při zavádění opatření pro úspěšné zvládání stresu a psychosociálních rizik na pracovištích. MPSV ČR přijímá přihlášky od podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vzdělávacích institucí, organizací zastupujících pracovníky a zaměstnavatele i firem poskytujících služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě od nevládních organizací, které se otázkami BOZP zabývají.

Projekty budou posuzovány ve dvou kategoriích: do jedné budou zařazeny společnosti s méně než 100 zaměstnanci, do druhé větší společnosti. Evropská Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práce v Bilbau nabídne vítězné firmě propagaci na celoevropských webových stránkách Agentury a vítězný projekt bude prezentován v rámci kampaně po celé Evropské Unii.

Uzávěrka přihlášek k předložení projektů z České republiky: 30. června 2014

Vyhodnocení národního kola soutěže: do 30. srpna 2014, slavnostní vyhlášení vítězů národního kola: 21. října 2014.

Přihlášky nutno zaslat na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí Národní informační centrum BOZP (Focal Point) Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 Kontaktní osoba: Jana Hampeštová.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!