18. celostátní konference DNA diagnostiky

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělení lékařské genetiky FN Brno pořádají 18. celostátní konference DNA diagnostiky.

Termín: 27.- 28. 11. 2014
Místo: Brno,  Masarykova univerzita, Vinařská 5

Konference si klade za cíl být přehlídkou širokého spektra molekulárně genetických diagnostických postupů, nových trendů v diagnostice genetických chorob a moderních technologií užívaných při analýzách genetického materiálu. Součástí konference bude hodnocení výsledků mezilaboratorní kontroly kvality. Bude organizována posterová sekce.

Hlavní témata:

  • Molekulární podstata a diagnostika chorob
  • Genetika v onkologii
  • Farmakogenetika
  • Forenzní genetika
  • Nové trendy v DNA diagnostice
  • Etické, sociální a právní problémy DNA vyšetření
  • Výsledky mezilaboratorní kontroly kvality za rok 2014

Akce je určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky (JOP VŠ, ZS, ZL)  a bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Více informací na www.dnakonference.cz

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!