3. ročník odborné konference FARMAKOEKONOMIKA 2013

Institute for International Research ve spolupráci s Českou farmako-ekonomickou společností pořádají 3. odbornou konferenci FARMAKOEKONOMIKA 2013.

Termín: 24. - 25. září 2013, místo konání: Hotel Barceló Praha

Účastníci získají ucelený přehled o aktuálním stavu lékové politiky, farmakoekonomiky i problematiky vstupu léčivého přípravku na trh od zástupců Ministerstva zdravotnictví a

Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V rámci společného programu konferencí „Farmakoekonomika“ a „Market Access ve farmacii“ zazní i další zajímavá témata jakými jsou problematika úhrad inovativních léčiv nebo příklady dobré praxe slovenské zdravotní pojišťovny při centrálním nákupu léků.

 

Témata:

  • Plány MZ ČR pro rok 2014 v oblasti lékové politiky
  • Regulační mechanismy v oblasti stanovování cen a úhrad léčiv
  • Pohled SÚKL na současnou lékovou politiku
  • Soutěže, nákupy, cenové modely
  • Pozitivní listy ze všech úhlů pohledu
  • Pilotní provoz HTA, první výsledky a zkušenosti, institucionální zajištění
  • Metodika SÚKL pro hodnocení nákladové efektivity v praxi
  • Role farmakoekonomiky v rozhodovacím procesu
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!