4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP) pořádá Konferenci nemocničních gynekologů a porodníků.

Termín: 28. - 30. 11. 2014,
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703

Téma konference – Medicína založená na důkazech versus empirie

Přednáška SNGP

MUDr. F. Zábranský, CSc.: Fakta a mýty v našem oboru

Sekce

1. Perinatologie

Koordinátoři: prim. MUDr. P. Janků, Ph.D.; MUDr. M. Kacerovský, Ph.D.; MUDr. P. Velebil, CSc.

 • Monitorování plodu
  prim. MUDr. P. Janků, Ph.D.
 • Předčasný porod
  MUDr. M. Kacerovský, Ph.D.

2. Fetální medicína

Koordinátoři: MUDr. L. Hruban; MUDr. R. Vlk; MUDr. D. Matura

 • Intrauterinní růstová retardace
  MUDr. L. Hruban
 • Vícečetné těhotenství – prenatální péče
  MUDr. R. Vlk

3. Onkogynekologie

Koordinátoři: MUDr. Z. Adamík, Ph.D.; prof. MUDr. D. Cibula, CSc.; prof. MUDr. L. Rob, CSc.; MUDr. L. Ševčík, Ph.D.

 • Méně radikální hysterektomie u karcinomu děložního hrdla
  MUDr. M. Pluta, Ph.D.
 • Sonografie patologií ovária
  doc. MUDr. M. Zikán, Ph.D.
 • Úloha endoskopie v managementu karcinomu endometria
  MUDr. J. Klát, Ph.D.

4. Urogynekologie

Koordinátoři: MUDr. M. Gärtner; doc. MUDr. L. Krofta, CSc.; doc. MUDr. M. Huser, Ph.D.

 • Kdy použít síťový implantát v léčbě prolapsu dělohy a pochvy
  doc. MUDr. M. Huser, Ph.D.
 • Evidence based medicine – optimální páska pro léčbu inkontinence moči u žen
  MUDr. M. Gärtner

5. Reprodukční medicína

Koordinátoři: prim. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA; prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.; MUDr. R. Vlk

 • Rizika a komplikace asistované reprodukce v nemocniční péči
  prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.
 • Ideální chirurgická léčba pacientky před AR
  doc. MUDr. M. Mára, CSc.

1. Perinatologie a fetální medicína

Garanti: prim. MUDr. P. Janků, Ph.D.

2. Onkogynekologie

Garanti: prim. MUDr. Z. Adamík, Ph.D.

3. Urogynekologie

Garanti: doc. MUDr. L. Krofta, CSc.; MUDr.  M. Gärtner

4. Reprodukční medicína

Garanti: MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA; doc. MUDr. M. Mára, CSc.

Diskusní fóra

1. Právní aspekty, nový Občanský zákoník, znalecké posudky 

Moderátor: MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.

Host: JUDr. Ing. L. Prudil, Ph.D.

2. Organizace postgraduálního vzdělávání

Moderátor: doc. MUDr. L. Krofta, CSc.

Workshopy / pátek 28.11., 9.00-12.00

Místo konání: Fakultní nemocnice Ostrava

1. Monitorování stavu plodu

2. Operační vaginální porody

3. Kolposkopie

4. Laparoskopické šití

Časový harmonogram

Pátek 28. 11. 2014

09.00–12.00    workshopy ve FN Ostrava

13.00–18.00    odborný program v Clarion hotelu

18.00–19.00    zasedání výboru SNGP v Clarion hotelu

Sobota 29. 11. 2014

08.30–18.00    odborný program v Clarion hotelu

20.00–23.00    společenský večer v Zámku Zábřeh

Neděle 30. 11. 2014

08.30–14.00    odborný program v Clarion hotelu 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!