5. hemofilický den s mezinárodní účastí

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českým svazem hemofiliků pořádá 5. hemofilický den s mezinárodní účastí.

Termín: 28. - 29. 11. 2013

Místo: Lázně Hotel Vráž, Stará Vráž 1

Předseda pořádající společnosti: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Trombotické centrum VFN, Prezident konference a koordinátor odborného programu: MUDr. Peter Salaj, ÚHKT Praha,

Hlavní téma odborného programu:

  • trendy a novinky v léčbě pacientů s hemofilií a von Willebrandovou nemocí,

  • inhibitory koagulačních faktorů – jejich diagnostika a terapie,

  • raritní koagulační poruchy,

  • registry pacientů s vrozenou koagulační poruchou – význam a novinky.

Více informací v příloze. 

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!