67. zasedání Světového zdravotnického shromáždění - usnesení Vlády ČR

Vláda ČR na jednání dne 28. 4. 2014 schválila návrh na obeslání 67. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 19. - 24. května 2014 v Ženevě.

Vláda zároveň jmenovala delegaci ve složení:

vedoucí delegace: Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví,
alternát: Kateřina Sequensová, velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Organizaci spojených národů v Ženevě,
členové delegace:
Lukáš Kaucký, vrchní ředitel kabinetu ministra, Ministerstvo zdravotnictví,
Daniel Míč, zástupce vedoucí stálé mise a vedoucí politického úseku, Stálá mise České republiky při Evropské úřadovně Organizace spojených národů v Ženevě
Jan Růžička, poradce ministra pro mezinárodní vztahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Gita Vašíčková, referentka odboru mezinárodních věcí a Evropské unie, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Zdeněk Krejčí, referent odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
Jaroslava Jedličková, tlumočnice,
Renata Nemkyová, stážistka stálé mise,
Anna Krejčová, stážistka stálé mise.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!