Akademický pracovník - 2. lékařská fakulta UK

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na dobu určitou na 2 místa akademického pracovníka - učitele vysoké školy pro Dermatovenerologickou kliniku 2. LF UK a Nemocnici Na Bulovce.

Předpokládaný nástup od 1. 5. 2015:

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru
  • specializace v oboru dermatovenerologie
  • odborná praxe min. 5 let v oboru
  • znalost AJ
  • zkušenost s výukou na lékařské fakultě.

Pro všechny uchazeče se dále požadují předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do17. 4. 2015 děkanát 2. LF UK, personální oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!