Akademičtí pracovníci

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrová řízení na dobu určitou na místa akademických pracovníků fakulty s předpokládaným nástupem od
1. 10. 2014:

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.100 pro Kliniku dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání,
- specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství,
- specializovaná způsobilost v oboru dětské neurologie.

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.100 pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
- VŠ vzdělání lékařského směru,
- odborná praxe min. 10 let,
- pedagogická praxe min. 10 let,
- zkušenosti s výukou studentů,
- publikační činnost.

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.100 pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
- VŠ vzdělání lékařského směru.

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.500 pro Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
- VŠ vzdělání lékařského typu,
- specializace v oboru alergologie a klinická imunologie,
- znalost AJ.

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.500 pro Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Požadavky na uchazeče:
- absolvent lékařské fakulty,
- vědecký titul docent nebo profesor,
- zkušenosti s výukou patofyziologie,
- vědeckovýzkumné zaměření v kardiovaskulární oblasti,
- školitel PGS,
- odborná publikační činnost v časopisech s IF,
- řešitel nebo spoluřešitel grantových výzkumných projektů,
- znalost AJ a práce na PC.

Pro všechny uchazeče jsou dále požadovány předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost, morální a občanskou bezúhonnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí jsou přijímány do
12. 9. 2014 na: Děkanát 2. LF UK, personální oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!