Akademičtí pracovníci

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrová řízení na dobu určitou na místa akademických pracovníků fakulty s předpokládaným nástupem od
1. 10. 2014:

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.500 se zaměřením na Anglickou lékařskou terminologii pro Ústav jazyků 2. LF UK

Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru,
- rodilý mluvčí výhodou,
- předpoklady pro výuku studentů
- vědecká a publikační činnost,
- zkušenosti s výukou na VŠ vítány.

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.100 pro Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK

Požadavky na uchazeče:
- VŠ vzdělání v oborech filosofie, psychologie, sociologie,
- vědecký titul Ph.D. v oblasti filosofie, případné ukončení PGS v blízké době,
- zařazení do specializovaného vzdělávání v oboru klinická psychologie,
- odborná publikační činnost a pedagogická praxe.

  • 1 akademický pracovník – učitel vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.200 pro Kliniku ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
- VŠ vzdělání, absolvent lékařské fakulty,
- odborná praxe minimálně 20 let,
- příprava na vědeckou hodnost Ph.D.,
- zkušenosti s výukou pregraduálních a postgraduálních studentů,
- vědecká a výzkumná aktivita (publikační činnost, účast v grantových projektech vědeckovýzkumného charakteru).

Pro všechny uchazeče jsou dále požadovány předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost, morální a občanskou bezúhonnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí jsou přijímány do
12. 9. 2014 na: Děkanát 2. LF UK, personální oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!