Aktuální stav Registru zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) informují ke dni 27. 3. 2015 o aktuálním stavu Registru zdravotnických prostředků.

Registr zdravotnických prostředků (RZPRO) je informační systém veřejné správy určený zejména ke shromažďování údajů o zdravotnických prostředcích uvedených a dodaných na trh v ČR.

V souvislosti se změnou legislativy je fungování „nového“ RZPRO připraveno k datu 1. 4. 2015. Poté bude zahájena migrace dat z MZ ČR tak, aby veškeré informace od oznamovatelů, kteří splnili svou oznamovací povinnost k 31. 3. 2015, byly převedeny do nového RZPRO. K této migraci dat stanovuje zákon lhůtu až 3 měsíce. Ukončení migrace dat je však plánováno do konce dubna roku 2015.

Po dobu migrace dat (tedy v předpokládaném časovém úseku 1. 4. – 30. 4. 2015) neumožňuje technické nastavení zpřístupnění registru žadatelům. V této době budou osobám, které splnily oznamovací povinnost dle zákona č. 123/2000 Sb., rozesílány přístupové údaje do systému RZPRO.

Technickou podporu aplikace zajišťuje Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické a informační systémy, kam lze směřovat případné dotazy týkající se technické podpory aplikace, prostřednictvím emailu helpdesk.registry@ksrzis.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 261 092 462.

Veřejná část „původního“ RZPRO zůstává dostupná, ale pouze s daty, jejichž poslední aktualizace proběhne 1. 4. 2015. Nová veřejná část RZPRO bude přístupná od 1. 5. 2015 na adrese www.rzpro.cz.

Po dobu migrace dat (časový úsek 1. 4. – 30. 4. 2015) lze vystavit certifikát volného prodeje (FSC) na základě řádně splněné oznamovací povinnosti v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto certifikáty bude vystavovat Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě zaslané žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Kontaktní osobou pro oblast certifikátů volného prodeje je Mgr. Kateřina Pavlíková, odbor farmacie MZČR, e-mail: katerina.pavlikova@mzcr.cz.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!