Ambulantní specialisté dostanou přidáno

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se dohodl s prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem na tom, že ambulantní specialisté dostanou v roce 2016 od zdravotních pojišťoven o tři procenta víc peněz než v roce 2015.

Podle původního návrhu měly ambulance dostat víc jen o jedno procento. Dojednána je i regulace zdravotní péče.

Němeček po jednání s Koalicí soukromých lékařů (KSL) doplnil, že dohoda zatím není s praktickými lékaři, podle něj ale mohou díky navýšení ceny práce dostat zhruba o tři procenta víc. Nejistota vládne i mezi ambulantními specialisty, propočty podle mluvčího Koalice soukromých lékařů MUDr. Zorjana Jojka ukazují jen na dvě procenta nárůstu, koalice žádala o pět procent.

Navýšení příjmů lékařských praxí bude obsaženo v úhradové vyhlášce, která každoročně stanoví hodnoty bodu, výši úhrad a regulační omezení. Seznam výkonů počítá se zvýšením ceny lékařské práce o deset procent.

Podle návrhu úhradové vyhlášky mají nemocnice dostat o 2,5 procenta víc za akutní i následnou péči. O konkrétních částkách bude Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) jednat se zástupci nemocnic. Stomatologové mají podle návrhu mít víc o dvě procenta, stoupnou úhrady za plomby.

Ambulantním specialistům stoupnou příjmy díky navýšení ceny práce. MZ ČR proto trvalo na zachování určité formy regulací. Dojednaný model vychází z toho, že pokud ambulantní specialista bude mít výrazně víc nákladných pacientů, hranicí je pětinásobek průměrné úhrady, pojišťovna automaticky rozdíl zaplatí.

Podle ČLK tříprocentní nárůst úhrad pro ambulantní specialisty není optimální, očekávání byla vyšší. Regulace musejí vyhovět rozhodnutí Ústavního soudu, že péče o nákladné pacienty, kteří péči potřebují, musí být zaplacena.

Nynější návrh vyhlášky odmítá i Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS). Vadí jí hlavně regulace. Není prý ani možné zdravotníkům v domovech pro seniory, pacienty s demencí či postižené zvýšit výdělky o slibovaných pět procent.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!