Anticyklický mechanismus

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) by stát měl v dobách ekonomické krize do zdravotnictví více finančně přispívat. Navrhuje, aby pravidelná automatická valorizace, která by měla být vázána na všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění, byla rozšířena o novinku, tzv. anticyklický mechanismus. Měl by zajistit náhradu výpadku prostředků za ekonomické krize. V dobách konjunktury by naopak příspěvek státu klesl. Návrh schválila porada vedení MZ ČR a míří do připomínkového řízení. Návrhem novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zabývat tripartita.

Vládní koalice má automatickou valorizaci platby za státní pojištěnce v programovém prohlášení, až po dvou letech našla shodu na její podobě. Zatím se automaticky nevalorizuje, vláda musí vždy do konce června rozhodnout, zda od ledna následujícího roku platby státu stoupnou. Ministerstvo financí ČR (MF ČR) by uvítalo zřízení pracovní skupiny, která by se tématem ještě dále zabývala.

Odbory, Česká lékařská komora a menší nemocnice chtějí, aby stát posílal do zdravotnictví víc peněz, aby platy zdravotníků rostly rychleji a oni neodcházeli. Varují před personální devastací. Připomínají, že stát platí pojistné za 60 procent pojištěnců, to je ale tak nízké, že stát do celkového balíku přispívá pouze čtvrtinou.

MZ ČR rozhodovalo mezi čtyřmi variantami valorizace, první a ve výsledku zvolená je vazba na všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění, druhá vazba na průměrnou mzdu, třetí pravidelný administrativně stanovený růst pět procent ročně a čtvrtá sjednocení vyměřovacího základu s osobami bez zdanitelných příjmů.

Tzv. anticyklický mechanismus, který zvolenou variantu doplňuje, zajistí kompenzaci výpadku peněz pro veřejné zdravotní pojištění v době ekonomické krize. Naopak v době konjunktury se celková částka za státní pojištěnce částečně sníží, protože budou dostačovat příjmy od ekonomicky aktivních obyvatel.

Anticyklický mechanismus by se uplatnil přes koeficient počtu státních pojištěnců, který by vycházel z aktuálního stavu zaměstnanosti. Například při zvýšení zaměstnanosti o 100.000 osob a nynější platbě 870 korun za jednoho státního pojištěnce měsíčně, by za celý rok přineslo toto opatření systému přes tři miliardy korun. Anticyklický mechanismus by umožnil navýšit celkový odvod za státní pojištěnce maximálně o pět procent.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!