APSS ČR odmítá návrh úhradové vyhlášky pro rok 2016

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) jako největší profesní sdružení v oblasti sociálních služeb v ČR odmítá návrh Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci úhradové vyhlášky pro r. 2016.

APSS ČR vnímá pozitivně zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky a její „přiřazení“ k odbornosti 925. Zásadně však nesouhlasí s novými parametry regulace odbornosti 913, tj. zdravotních sester v domovech poskytujících pobytové sociální služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením).

Návrh úhradové vyhlášky pro r. 2016 přináší pro odbornost 913 navýšení hodnoty bodu o 3 hal. (z 0,99 Kč na 1,02 Kč). Toto navýšení je však vzhledem k deklarovanému zvýšení platů zdravotnických pracovníků o 5 % nedostatečné.

Zásadní problém má však APSS ČR s novým způsobem regulace, který umožňuje pouze 1% nárůst oproti tzv. referenčnímu období, tj. roku 2014. Vše nad tyto hodnoty již zdravotní pojišťovny nebudou proplácet. V praxi se pak může stát, že některá zařízení budou poskytovat zdravotní péči např. v listopadu a prosinci zdarma.

Takto natavená regulace popírá i skokové zvýšení hodnoty bodu v odbornosti 913 v roce 2015 o 10 % jako částečné narovnání finančního podhodnocení financování zdravotních služeb v domovech poskytujících pobytové sociální služby.

APSS ČR proto navrhuje zachování stávajícího stavu úhrad s parametrickým sloučením s odborností 925 a zvýšením hodnoty bodu tak, aby bylo možné pokrýt zvýšené náklady v souvislosti s růstem platů zdravotnických pracovníků. APSS ČR požaduje tedy hodnotu bodu 1,04 Kč s fixní složkou 0,74 Kč pro r. 2016. Tento návrh asociace předložila na osobním setkání ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi dne 8. 8. 2015.

„Navrhovaná úhradová vyhláška popírá aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 2015, protože přinášejí takto nastavenou regulací meziroční pokles až o 9 %. Je to v jasném rozporu nejen s existujícími a vznikajícími strategiemi ČR (Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí, Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a jiných typů demencí a Národní strategie rozvoje sociálních služeb ČR), ale i v rozporu s předchozími deklaracemi o narovnání odbornosti zdravotních sester v sociálních službách. S tímto návrhem nemůžeme souhlasit“ říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!