Audit čerpání peněz EU

Evropská komise (EK), na základě provedeného auditu čerpání  financí EU, strhla 78,5 miliónu korun. Audity na pořízení přístrojů a projekty v nemocnicích z minulých let ukázaly pochybení za zhruba 300 miliónů korun. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) je částka stržená Evropskou komisí neobvykle nízká a dokazuje, že nákupy nebyly předražené.

Nemocnice, které chybovaly, budou muset stržené peníze vrátit. Částku ale budou moci využít další příjemci. Do zdravotnictví mohou také znovu začít proudit prostředky z Integrovaného operačního programu, jejichž tok se v roce 2014 kvůli pochybnostem na předražování zastavil. Je možné získat 3,3 miliardy Kč.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí EK vítá, za klíčové považuje, že se obnovuje čerpání evropských peněz. Nízká plošná korekce, která činí pět procent u zakázek vyhlášených do 31. ledna 2011, a možnost tyto finance použít v dalších projektech podle vyjádření MZ ČR potvrzuje, že při nákupech přístrojové techniky nedocházelo k předražování a ve většině auditovaných projektů byly ve skutečnosti chyby spíše formálního charakteru.

Audit provedlo Ministerstvo financí ČR (MF ČR), týkal se čerpání peněz z EU z let 2008 až 2013 na nákup přístrojů a vybavení onkologických a traumatologických center. Kontroloři seod června do prosince 2014 zaměřili na 20 projektů za celkem 1,2 miliardy korun v 16 nemocnicích. U 14 projektů v sedmi zařízeních našli chyby. Podle vedoucího oddělení auditu Františka Beckerta se týkaly zakázek a systémových pochybení při pořizování přístrojů.

Ředitelé kontrolovaných nemocnic si v roce 2014 na audit stěžovali. Podle nich byl nestandardní a netransparentní. Ředitelé nemocnic uváděli, že jejich postup prošel už dřív několikrát kontrolou různých institucí. Ty žádná pochybení nenašly.

MF ČR uvedlo, že postupovalo podle zákona o finanční kontrole. Audit byl podle něho nezávislý a kvalitní a vyžádala si ho Evropská komise, která určila projekty i metodiku jejich kontroly. Zadání přišlo už v roce 2013.

Dopis od Evropské komise s potvrzením závěrů auditu a vyčíslenou korekcí 78,5 miliónu korun dostalo Ministerstvo financí ČR. Částku je možné v roce 2015 využít na jiné zdravotnické projekty. Komise uvolnila také zastavené čerpání peněz do zdravotnictví. Získat je možné 3,3 miliardy Kč.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!