Biomedicínský výzkum - konference

V Ústí nad Labem proběhne koncem května již 4. ročník národní konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích.

Konference představí možností rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů.

4. ročník dvoudenní národní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích"

Výletní zámeček Větruše, Fibichova 392/25, 400 01 Ústí nad Labem (www.hotelvetruse.cz) a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Termín: 23. května 2013 - 24. května 2013

Pořadatelé: Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, MEDTEL, o.p.s.

Osobní záštitu nad konferencí převzal rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Novinkou v letošním programu bude představení připravovaného programu EU na období 2014 – 2020, HORIZONT 2020 se zaměřením na biomedicínský výzkum a sekce věnovaná výzkumu mozku, jako podpora aktivit Evropské komise v květnu 2013, který je vyhlášen „European Month of the Brain 2013".

Druhý den konference bude tematicky zaměřený, tentokrát bude pořádán souběžně s programem na Větruši ve výukových prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pro zdravotníky a další zájemce bezplatný certifikovaný kurz "Správná klinická praxe (Good clinical practice), EU directive a Česká legislativa – základ pro vedení klinického hodnocení".

Kontakt: Krajská zdravotní, a. s., Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Ing. Martin Zeman, tel.: +420 477 117 900, e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!