Částka 2,4 milionu Kč byla vykázána neoprávněně

Na více než 2,4 milionu Kč zatím VZP ČR vyčíslila nedostatky, zjištěné při kontrolách jednadvaceti zubních lékařů, na které ji upozornila analýza kvality stomatologických ordinací v roce 2013. Doposud zkontrolovaných jedenadvacet zubařů tvoří pětinu ze stovky praxí, u kterých loňská analýza poukázala mimo jiné na extrémně nadprůměrný počet vykázaných zubních vyplní - plomb.

U tří z doposud zkontrolovaných stomatologů nepočítá VZP ČR s pokračováním smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Dalších šest lékařů se dostalo na seznam „zařízení hodných zvláštní pozornosti“, tedy do skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, na které se budou muset častěji a systematicky zaměřit další důsledné kontroly vyúčtované péče.

V roce 2014 budou provedeny hloubkové kontroly i u zbytku zubních ordinací s podezřelým množstvím vykázaných zubních výplní a případně i další kontroly v tomto segmentu. Vodítkem budou i nadále detailní analýzy vykazované péče.

Částku 2 miliony 419 tisíc Kč, kterou jednadvacet stomatologů vykázalo pojišťovně neoprávněně, bude VZP ČR požadovat zpět.

K obsáhlé analýze přistoupila VZP ČR v roce 2014 ve snaze o maximální hospodárnost při nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Porovnala data z vyúčtování za uplynulých šest let ze všech 6 156 zubních ordinací, se kterými má smlouvu. Výsledky ukázaly, že početně omezená skupina zubních ordinací vykazuje vysoce nadprůměrný počet plomb u každého ošetřeného klienta VZP ČR, a že současně tyto plomby prakticky vždy a u všech ošetřovaných klientů lékaři každoročně obnovují. Zatímco průměr zubních výplní je v České republice menší než jedna plomba na pacienta a rok, necelá stovka zubařů opakovaně šest let každoročně vykazovala každému svému pacientovi 4 a více výplní a často na stejném zubu.

VZP ČR se touto akcí nesnaží kriminalizovat smluvní lékaře. Cílem bylo identifikovat a kontrolou potvrdit případné nesrovnalosti ve vyúčtování zdravotních služeb, racionalizovat vynakládané veřejné prostředky a chránit pojištěnce před nekvalitními poskytovateli. Není možné s jistotou říci, jaké procento nesrovnalostí se podařilo odhalit. Nicméně přínos akce nespočívá jen v konkrétně zjištěných nedostatcích, ale také v jejím preventivním působení – pro případné nepoctivce jde o signál, že VZP ČR se je snaží systematicky vyhledávat a postihovat a vynakládané prostředky ohlídat.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!