Cena Makropulos 2015

Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti). Cena není určena pro fyzické osoby.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky vyšší kvalitě zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné kdy v minulosti

Ministr zdravotnictví udělí Cenu Makropulos u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Cena bude udělena dne 1. října 2015 v Národním divadle v Praze. Návrhy na udělení ceny mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2015 do 9. září 2015. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!