Cenová regulace zdravotnických prostředků

Ministerstvo zdravotnictví ČR chce změnou zákona dosáhnout transparentního a úsporného systému úhrad zdravotnických prostředků, který bude odolný tlakům výrobců a distributorů a zabezpečí zdravotnické prostředky dostupné všem příjmovým skupinám, a to vždy v základní variantě hrazené ze zdravotního pojištění.

Dle MZ ČR se tak dosáhne výrazných úspor. Jen v  roce 2013 představovaly výdaje na zdravotnické prostředky téměř 28 miliard Kč. Při plánovaném poklesu úhrad po změně se předpokládá úspora kolem 4 miliard Kč ročně.

Zákon bude jasně definovat kompetence při stanovování úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění. O jejich výši bude u každého zdravotnického prostředku rozhodovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve správním řízení. Efektivitu zaručí to, že SÚKL bude srovnávat ceny referenčním systémem. Reference o ceně získá SÚKL z databází států EU a vyjednávací hladinou pro cenu konkrétního ZP bude nejnižší cena dosažená v konkrétním státě EU.

Zdravotnické prostředky budou rozděleny do úhradových skupin, přičemž v příloze zákona bude definován přehled skupin s nárokem na plnou úhradu.

MZ ČR předpokládá, že tato norma nebude po chuti některým výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků, protože jim znemožní umělé navyšování cen. Už v minulosti se tito lidé pokusili prosadit přímo do zákona zafixování cen určených prostředků.

Kategorie: 
Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!