Centralizované nákupy zdravotnického materiálu

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) dne 16. 12. 2014 oznámilo, že zahajuje první fázi centralizovaných nákupů spotřebního zdravotnického materiálu pro svá zdravotnická zařízení. Poptávanými komoditami budou injekční stříkačky, injekční jehly, filtry pro umělou ventilaci a hrudní drenážní systémy. To jsou komodity takzvaně vysokoobrátkové, neboli kterých každá nemocnice potřebuje velké množství a využívají je prakticky neustále.

Tyto kategorie spotřebního zdravotnického materiálu byly vytipovány pracovní skupinou MZ ČR. Jejími účastníky, kromě zaměstnanců MZ, byli také zástupci fakultních nemocnic a Asociace nemocnic ČR. Hlavním kritériem pro výběr položek pro pilotní fázi centrálního nakupování byla potřebnost a možnost použití nakupovaného materiálu v rámci jednotlivých organizací.

Ministerstvo k záměru uvedlo, že cestou, jak šetřit peníze ve zdravotnictví, jsou jednoznačně centralizované nákupy. MZ ČR tedy rozhodlo, že takto šetřit bude nejen při nákupu energií pro celý rezort zdravotnictví, což se jako metoda úspor velice osvědčilo, ale i v dalších oblastech. MZ ČR zveřejní předběžné oznámení o vypsání veřejné zakázky na centralizovaný nákup vybraných zdravotnických prostředků pro všechny nemocnice v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Od ledna 2015 hodlá MZ ČR takovým způsobem důsledně šetřit i na dalších nákupech. Na specifikaci poptávky se momentálně pracuje. MZ ČR předpokládá, že největších úspor lze dosáhnout centralizovaným nákupem léků.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!