Centrum fotonové terapie zahájilo provoz

Masarykův onkologický ústav v Brně 23. února 2016 otevřel Centrum fotonové terapie pro bezpečnější a rychlejší ozáření pacientů s nádory. Vzniklo pořízením dvou nejmodernějších lineárních urychlovačů za 200 miliónů korun a vybudováním dvou ozařoven pro tyto přístroje za 55 miliónů. Navazují na trakt ozařoven Kliniky radiační onkologie MOU. Ústav má na Žlutém kopci dohromady pět urychlovačů, tři z minulosti.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček při slavnostním otevření řekl, že jedinečnost nově pořízených přístrojů spočívá v tom, že mají na milimetry přesnou schopnost ozářit nádor a minimalizují poškození okolních zdravých tkání. „Tím se zvyšuje bezpečnost léčby a je díky tomu možné vysoce konformně ozařovat dětské pacienty s minimalizací účinku radioterapie,“ uvedl Němeček. Urychlovače podle něj dokážou také automaticky přizpůsobit techniku ozařování například podle dýchacích pohybů pacienta, což je významný posun v kvalitě a šetrnosti.

Oba přístroje jsou stejné. „Jsou pro nádory běžného typu, jako nádory plic, mozku, konečníku, gynekologické nádory. Ale jsou přizpůsobené také pro radiochirurgické výkony malých objemů u mozku, plic nebo prostaty,“ řekl přednosta Kliniky radiační onkologie MOU Pavel Šlampa. Podle něj spustí nové přístroje provoz v dubnu. Jeden je schopný za den ozářit ve dvousměnném provozu kolem 70 pacientů.

Podle ředitele Masarykova onkologického ústavu Jana Žaloudíka zaplatil ústav 55 miliónů za nové ozařovny a 60 miliónů za lineární urychlovače, zbylých 140 miliónů bylo z Evropské unie. Masarykův onkologický ústav ročně v ambulancích ošetří kolem 200 000 lidí a hospitalizuje asi 10 000 pacientů. Podle Šlampy ozáří bezmála 5000 lidí. Z toho 3000 na lineárních urychlovačích, dalších 1500 na rentgenových ozařovačích a zbytek pomocí jiných metod.

Zdroj: ČTK

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!