Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care

V roce 1907 německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal a diagnostikoval Alzheimerovu nemoc. V té době netušil, kolik lidí touto chorobou bude v budoucnu trpět. Alzheimerova choroba neboli stařecká demence začíná pozvolna a nenápadně.  Postihuje část mozku a tím se zhoršuje krátkodobá paměť, schopnost jasného úsudku, nemocný má problémy s vyjadřováním, rozhodováním, bývá zmatený, dezorientovaný a ztrácí schopnost se sám o sebe postarat. Nakonec je odkázán na pomoc druhých. Rychlost vývoje nemoci je u každého různá, nicméně včasné stanovení diagnózy a podání léků může průběh nemoci zpomalit.

Již dnes každý 10 člověk nad 65 let trpí nějakou formou demence a s prodlužujícím se věkem, špatnou životosprávou bude takových případů stále více. Mnoho z nich je odkázáno na pomoc druhých, ovšem ne každý má blízké, kteří se o něj mohou postarat.

V České republice tuto péči poskytují Centra spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč a ve Svobodě nad Úpou. Služby a péče v Centrech jsou na profesionální úrovni, klienti jsou ubytováni v příjemném a podnětném prostředí s velkou podporou školeného personálu. Tráví svůj čas plnohodnotně, mohou si vybrat ze široké nabídky volnočasových aktivit, mohou tvořit, komunikovat s ostatními a vyhnout se tak samotě a izolaci.  

Profesionální služby jsou klientům poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce a je zde kladen důraz na individuální přístup. Ředitelka Centra, Mgr. Lydie Charouzová uvedla, že negativní následky demence léčí a zmírňují pomocí rozvíjejících aktivit, například kognitivních tréninků, ergoterapie, canisterapie, tréninku paměti a slovní zásoby nebo společných her. V Centrech dbjí na individuální přístup s cílem zachování soběstačnosti při běžných denních aktivitách. Čistota, profesionální přístup, nabídka služeb, procedur a péče je velmi lákavá nejenom pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Centra disponují dohromady 171 lůžky, jejichž kapacita zatím stále stačí uspokojovat poptávku.

K Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby, který sei celosvětově připomíná 21. září, chystají v Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč i ve Svobodě nad Úpou workshopy a přednášky o Alzheimerově chorobě, budou zde také prezentovány terapie a procedury, jež se v Centrech provádějí.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!