Ceny léčivých přípravků

Maximální ceny léčivých přípravků jsou v České republice stanovovány rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rámci správního řízení. Cena přípravku je vypočtena nejčastěji na principu cenové reference ze zahraničí, kdy je nutné zahraniční ceny přepočíst na české koruny. Ceny léčivých přípravků v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení.

Česká národní banka přikročila od listopadu 2013 k provádění devizových intervencí na mezibankovním devizovém trhu za účelem umělého oslabování kurzu české koruny vůči euru s cílem podpořit inflaci, český export a oživení české ekonomiky.

Vzhledem k tomuto kroku nemusí takto nastavený kurz české koruny vůči zahraniční měně odpovídat reálnému kurzu a ceně léčivých přípravků v České republice  přepočtené v zahraniční měně podle nastaveného kurzu české koruny pro účely referencování do zahraničí. Protože stávající způsob stanovení maximálních cen léčivých přípravků nereflektuje reálný vývoj kurzů a cen, Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) nedoporučuje zahraničním lékovým autoritám a regulačním orgánům po dobu trvání intervencí České národní banky referencovat ceny českých léčivých přípravků do zahraničí, u kterých nebyl zohledněn aktuální kurz české koruny vůči euru. MZ ČR předpokládá, že s ukončením intervencí České národní banky dojde k přizpůsobení cen léčivých přípravků k vývoji kurzů a cen.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!