Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2015

Dne 17. prosince 2015 předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji projektům, které jsou podporované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů.

Cenu ministra zdravotnictví v roce 2015 obdržely tři řešitelské týmy:

  • prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Analýza a cílená modulace mechanismů přenosu signálu a opravy poškození DNA u glioblastomu a kmenových buněk glioblastomu jako strategie pro objasnění patogeneze a hledání individualizované, molekulárně-cílené léčby v kombinaci s léčbou klasickou“,
  • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze za projekt „Molekulární fenotypizace minimálního poškození transplantované ledviny a její prognostický význam“,
  • prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. z Thomayerovy nemocnice v Praze za projekt „Sekundární prevence a prognóza nemocných po cévních mozkových příhodách“.

Dále byla udělena čtyři čestná uznání:

  • prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FES z Fakultní nemocnice Ostrava za projekt „Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a karotického stentingu pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem“,
  • prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc za projekt „Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy“,
  • doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt „Standardizovaná průtoková cytometrie jako nástroj pro rychlou a citlivou diagnostiku v hematologii - zavedení EuroFlow protokolů v ČR“,
  • doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. ze Státního zdravotního ústavu za projekt „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“.

Ocenění byla za účasti zástupců Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a odborné veřejnosti slavnostně předána v Martinickém paláci, kde se konal již 23. ročník těchto ocenění.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!