ČLK je proti e-preskripci

Níže uveřejňujeme znění dopisu, který Česká lékařská komora zaslala ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi.

 

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás tímto vyzvat k předložení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž cílem by mělo být zrušení od 1. 1. 2018 platné povinnost všech lékařů vystavovat recepty pouze  v elektronické podobě.

Události uplynulých dní, kdy systém elektronických receptů nefungoval, považujeme za důkaz toho, že zachování povinnosti tzv. elektronické preskripce představuje potenciální ohrožení  bezpečnosti pacientů. Není možné, aby v situaci, kdy buď zkolabuje internetové připojení, nebo  z jakéhokoliv důvodu přestane fungovat tzv. Centrální úložiště elektronických receptů, ztratili  pacienti přístup k lékům, které potřebují.

Je třeba připomenout, že Česká lékařská komora se na přelomu let 2012 a 2013 snažila zabránit přijetí návrhu tehdejších poslanců Šťastného (ODS), Skalického (TOP 09) a Rusnoka (LIDEM), který podpořil tehdejší ministr zdravotnictví Heger (TOP 09). Zákon, který od 1. 1. 2015 ukládal lékařům povinnost předepisování léků prostřednictvím elektronického receptu vyžadujícího online internetové spojení s tzv. Centrálním úložištěm elektronických receptů, byl navzdory našim protestům a v rozporu se zdravým rozumem schválen.

Pochybnosti však zůstaly. Podle našeho názoru byla pravděpodobným motivem pro zavádění povinné elektronické preskripce jednak snaha ospravedlnit stamilionové výdaje na minimálně využívaný systém elektronických receptů a na tzv. Centrální úložiště elektronických receptů a v druhé řadě pak zajistit soukromým firmám významný obchod při realizaci dalších IT zakázek za stovky milionů korun spolufinancovaných z prostředků EU.

Bez odpovědi však zůstaly i další naše otázky: Kolik peněz bude tento systém stát státní rozpočet? Kolik zaplatí navíc systém veřejného zdravotního pojištění? Jak se zvýší náklady zdravotnických zařízení? Skutečnost, že systém elektronické preskripce prakticky nefunguje a že o využívání elektronické preskripce nemají zdravotnická zařízení zájem, nemůže být považována za racionální zdůvodnění pro jeho povinné zavádění. Jde spíše o argument pro jeho zrušení.

Vážený pane ministře,

dovoluji si připomenout, že již počátkem roku 2014 Vás Česká lékařská komora žádala o změnu zákona o léčivech, která by učinila tzv. elektronickou preskripci nepovinnou. Parlament ČR místo tohoto racionálního řešení schválil bohužel pouze nic neřešící odklad povinnosti elektronické preskripce o tři roky k 1. 1. 2018.

V současnosti považujeme v zájmu bezpečnosti pacientů a zachování dostupnosti lékařské péče za svoji povinnost zopakovat svoji výzvu, abyste se zasadil o přijetí takové změny zákona o léčivech, která by i po 1. 1. 2018 ponechávala na volbě lékaře, zda recept vystaví v listinné podobě, nebo elektronickou cestou.

Česká lékařská komora

 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!