Databáze o nákladech nemocnic

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) sestavilo databázi údajů o nákladech nemocnic a úhradách zdravotních pojišťoven.

Zmapovalo a následně tak vyhodnotilo informace o poskytované zdravotní péči a platbách za akutní lůžkovou péči.

Nová databáze obsahuje přes devět miliónů hospitalizací, 100 miliónů dokladů a na 500 miliónů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. Již první výstupy poukazují na značné rozdíly v úhradách za výkony, nákladech za léky a zdravotnické prostředky a za srovnatelnou péči mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami, uvedlo MF ČR.

Sestavení databáze považuje MF ČR ale jen za „počáteční fázi dlouhodobého procesu podpory systémových změn v oblasti financování zdravotnictví a zvyšování ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče“. Data mají využívat oba resorty a mají pomoci zprůhlednit finanční toky mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami a snížit nadbytečné náklady ve zdravotnictví.

Audity, kvůli kterým se MF ČR a MZ ČR nyní přou, se týkají čerpání peněz z EU z let 2008 až 2013, a to na nákup přístrojů a vybavení onkologických a traumatologických center. Nemocnice tvrdí, že jejich postup prošel kontrolou různých institucí několikrát a ty žádná pochybení nenašly. Ministr Němeček sice připustil, že se nemocnice mohly ve využití peněz dopustit chyb, trvá však na tom, že nemocnice musí mít možnost vše vysvětlit. Objevily se totiž informace, že o tom, jak audity mají dopadnout, bylo údajně rozhodnuto předem.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!