Deklarace o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví

V rámci česko-čínského summitu, který od 16. 6. 2015 probíhá v Praze, podepsal ministr zdravotnictví Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví a rozvoje mezi Čínou a státy střední a východní Evropy. O konkrétních projektech jednají na historicky prvním zdravotnickém summitu v Praze zástupci Číny s ministry zdravotnictví 16 zemí střední a východní Evropy.

Zúčastněné strany v Deklaraci nejprve zdůraznily, že kooperace v oblasti zdravotnictví je významnou součástí prohlubující se spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední Evropy ve všech ostatních směrech. Vyzdvižen byl také přínos budoucí integrace západní a tradiční čínské medicíny a počítá se s předáváním zkušeností v těchto oblastech pomocí stáží zdravotnických pracovníků na obou stranách. Zmíněna byla také ekonomická stránka – následky finanční krize v roce 2008 nebyly ještě úplně eliminovány a tak je nutné podporovat zdravotnický systém ve všech zemích tak, aby zdravotní péče byla přístupná všem.

Účastníci neopomenuli ani onemocnění Ebolou, které propuklo v roce 2014 v Západní Africe. Potvrdila se tak nutnost stálého rozvoje a zdokonalování stávajícího systému varování před infekčními onemocněními, které se mohou šířit za hranice. Povědomí ale musí být i o onemocněních neinfekčních. Zúčastněné strany vzaly též na vědomí Strategii tradiční medicíny WHO 2014-2023, cílem které je posílit povědomí o tradičních medicínách a jejich přínosech medicíně západní. Častější a užší by měly být také kontakty mezi zdravotnickými zařízeními v Číně a ve střední a východní Evropě a také komunikace a konzultace Číny se Světovou zdravotnickou organizací.

Účastníci se na závěr shodli, že spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je velmi důležitá. Vybudování vzájemných vztahů nepovede pouze ke zformování platformy pro výměnu názorů a zkušeností, ale přispěje také k širšímu rozvoji globální zdravotnické politiky. Zúčastněné strany se také shodly na pravidelných setkáváních, a to jak na úrovni zdravotnických pracovníků, tak na úrovni ministerské.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!